New!!! สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ชมรมพุทธ แจ้งวัฒนะ

ขอเชิญร่วมทำบุญใส่บาตรแด่พระกรรมฐานและปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา เทศกาลวันมาฆบูชา ๒๕๕๘

ณ ห้องชมรมพุทธ อาคาร ๕ ชั้น ๓ สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

                          ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐น.     ใส่บาตรข้าวสวย และอาหารแห้ง ณ ห้องชมรมพุทธ อาคาร ๕ ชั้น ๓

                           ๐๗.๓๐ น.               พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                           ๐๘.๓๐ น.               ถวายภัตตาหาร แด่พระกรรมฐาน

                           ๐๙.๓๐ น                ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา

                           ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.    แสดงธรรม โดย หลวงพ่ออุทัย ธัมมวโร  วัดภูย่าอู่  อําเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

****************************************************

วันจันทร์ ที่  ๒  มีนาคม ๒๕๕๘

๑๒.๐๐- ๑๓.๐๐ น. นั่งสมาธิและฟังเสียงธรรม  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

วันอังคาร ที่  ๓  มีนาคม ๒๕๕๘

๑๒.๐๐- ๑๓.๐๐ น. นั่งสมาธิและฟังเสียงธรรม หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต

วันพฤหัส ที่  ๕  มีนาคม ๒๕๕๘

๑๒.๐๐- ๑๓.๐๐ น. สวดมนต์ และแผ่เมตตาพรหมวิหาร

วันศุกร์ ที่  ๖  มีนาคม ๒๕๕๘

๑๒.๐๐- ๑๓.๐๐ น.  สวดมนต์ และแผ่เมตตาพรหมวิหาร 

 


 

   

        สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณกิติ โทร 081 844 5525 คุณอมิตตา โทร 081 620 1311   

 

NEW!!! 

 

      

หลวงพ่อทอง จันทร์สิริ

พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล

หลวงพ่อบุญลือ ธัมมกาโม

หลวงปู่อุทัย สิริธโร (๑๕ มี.ค. ๒๕๕๗)

พระราชภาวนาพินิจ (หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย)

หลวงพ่อสมหมาย จิตตปาโล

หลวงปู่ประสาร สุมโน

หลวงปู่เจริญ ราหุโล

หลวงปู่อุทัย สิริธโร (๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๖)