ประวัติก่อตั้งชมรมพุทธ

 

      ใน ปี พ.ศ. 2539 พระอาจารย์ ภัควัฒน์ภัควุฑโฒ วัดถ้ำเขาตะล่อม อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร อดีตพนักงานองค์การโทรศัพท์ฯ เป็นผู้นำเสนอต่ออดีตท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ไพโรจน์ ชูประวัติ ว่าบริษัท ทีโอที เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีพนักงานปฏิบัติงานจำนวนมาก เห็นควรตั้ง ชมรมพุทธ เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพนักงาน ในตอนเช้าเวลา 07:00น.-08:00น. และกลางวัน เวลา 12:00น.-13:00น. ได้ทำหนังสือขออนุญาตไปยังอดีต กรรมการผู้จัดการใหญ่ในขณะนั้น ให้ก่อตั้งชมรมพุทธขึ้นจนเป็นผลสำเร็จ